Drake, John D., "En lägre växel - råd om du vill arbeta mindre och njuta mer"

Detta är en handbok. Något att hålla i handen för alla som kämpar för att få balans mellan arbete och fritid. Ett hjälpmedel för att kunna sluta drömma och gå från tanke till handling. Om det verkligen är det vi vill.

Författaren har själv valt att växla ner från en pressande chefstjänst och en tillvaro helt underordnad arbetet. Här visar han inte bara på olika möjligheter, som steg åt sidan eller nedåt i karriären, kortare veckor och flex- och deltid, utan ger konkreta tips om hur man bäst går tillväga för att få med sig såväl chefer och arbetskamrater som familj och närstående. Han pekar också på hur vi - kanske allra först - bör vända oss inåt och känna efter hur färdiga vi är för en förändring, vilka våra tveksamheter och rädslor är.

Inför ett beslut att ändra arbetslivet till förmån för familj, viktiga intressen, fritid (och vad ska den fria tiden användas till?) är John Drakes checkpunkter ett utomordentligt stöd. Även om de inte ger alla svaren blir man mycket klar över vilka frågor som måste ställas. Kanske är tiden ännu inte mogen för att ta steget. Vilket också är bra att veta.

John Drake klev av sitt chefskap i Drake Beam & Ass, Inc, världens störa konsultföretag inom human resources som han själv grundat. Idag är han styrelseordförande i Drake Inglesi Milardo, Inc som han också är upphov till.

Inbunden, Telegram förlag 2001, 168 sid., nyskick, ENDAST 2 EX!

68 kr