Dalai Lama & Howard C Cutler "Lycka på jobbet" INBUNDEN

För de allra flesta av oss upptar jobbet en mycket stor del av livet. Vi är beroende av det för vårt uppehälle, och kan ibland tillbringa mer tid tillsammans med våra kollegor än med våra egna familjer. Ändå är vårt arbete ofta en källa till missnöje och oro.

I sin första gemensamma bok -- Lycka! En handbok i konsten att leva -- utforskade Dalai Lama och psykiatern Howard C Cutler kopplingen mellan inre utveckling och lycka. Boken toppade New York Times bestseller-lista i nästan två år och har sålts i mer än en miljon exemplar världen över. Med Lycka på jobbet skiftar författarna fokus till arbete, karriär och yrkesliv. Hur ska vi kunna finna mening och lycka i vår dagliga gärning? är den övergripande fråga som ställs i boken.

I en serie samtal, förda mellan Dalai Lama och Howard Cutler under flera år, diskuteras fenomenet arbete ur en rad olika aspekter. Kapitelrubriker som Tjäna pengar, Jobb, karriär och kall, Arbete och identitet och Att finna balansen mellan leda och utmaning speglar bokens bredd och spännvidden mellan högt och lågt.

På ett övergripande plan erbjuds läsaren riktlinjer för hur man genom att förändra sina mentala och känslomässiga attityder till arbete faktiskt kan finna både lycka och mening på jobbet. Rent konkret ger Dalai Lama även en rad praktiska råd kring de specifika problem med trilskande arbetskamrater, monotona arbetsuppgifter och sura chefer som de flesta av oss dagligen tampas med.

Några av de frågeställningar som tas upp och diskuteras i boken är:

* Vilka är de huvudsakliga källorna till missnöje, och hur bemästrar vi dem?

* Hur hanterar vi konflikter med kollegor och chefer?

* Hur handskas vi med känslor av svartsjuka, ilska eller fiendeskap på jobbet?

* Hur påverkar bristen på personlig frihet i arbetet vår känsla av lycka?

* Hur hanterar vi leda och brist på utmaningar? Orättvis kritik? Arbetslöshet och byte av jobb?

* I hur hög grad beror våra problem på att vår identitet är så starkt kopplad till vår yrkesroll?

Lycka på jobbet är precis som föregångaren Lycka! en varm och lättillgänglig bok, som på ett förtjänstfullt sätt sätter in Dalai Lamas idéer i ett västerländskt och vardagligt sammanhang. Och lyckan på jobbet, ja, den hittar vi enligt den tibetanske ledaren genom att låta grundläggande humanistiska värden som medkänsla, tolerans, ärlighet och förlåtelse genomsyra allt det vi gör.

Inbunden m sk.omslag, 203 sid., Richters 2008. Mycket fint skick/nyskick.

68 kr