Angelöw, Bosse "Träna mentalt och förbättra ditt liv" POCKET

Vill du lära dig att

•använda tankens kraft för att förbättra din situation?

•utveckla din förmåga att hantera olika stressituationer?

•bättre utnyttja dina inre resurser?

•utveckla konstruktiva förhållningssätt vid förändringar?

•öka din självkännedom och intuitiva förmåga?

•lära dig att slappna av och meditera?

Detta och mycket annat kan du lära dig i Träna mentalt och förbättra ditt liv. Genom att regelbundet använda de vetenskapligt dokumenterade, mentala träningsmetoder som beskrivs här kan du dessutom förbättra din hälsa, öka livsglädjen, få ett bättre självförtroende och öka din prestationsförmåga.

Bosse Angelöw är fil dr och socialpsykolog. Han föreläser om och ger kurser i mental träning.

Pocket, 192 sidor, Natur och kultur 1995.

48 kr