Stary, F & Jirasek, V "Läkeväxter" INBUNDEN

Den bok som härmed överlämnas åt allmänheten är avsedd att kortfattat presentera ett antal viktiga läkeväxter. Den är långtifrån fullständig — åtskilliga hundratal arter används eller har tidigare använts för framställning av läkemedel — men urvalet är sådant att man åtminstone hört talas om flertalet av växterna: vanliga inhemska vilda växter har tagits med likaväl som ett antal odlade medicinalväxter. Innehållet av verksamma substanser redovisas, så långt det är känt, liksom den medicinska användningen.

Inbunden med skyddsomslag, 172 sidor, Norstedts 1978. Fint skick.

78 kr