Semitjov, Volodja, "Förbjuden medicin"

Vad är bakgrunden till debatten kring de s k naturläkemedlen? Har svensk sjukvård tagit tillvara alla möjligheter som står den till buds?

Förbjuden medicin följer de svenska pollensubstanserna som framställts av "Pollenkungen" Gösta Carlsson, hela vägen från de första skördeförsöken till de medicinska och näringsfysiologiska experimenten på internationell nivå. Den redovisar också utförligt den aktuella kraftmätningen när det gäller alternativ medicin, socialmyndigheternas motstånd mot de biologiska preparaten, de läkarkrafter hos oss som för en ojämn kamp för nya principer och rättigheter i sjukvården.

Förbjuden medicin talar framför allt för den sjukes sak mot medicinens expertvälde och låter röster komma till tals som varit för svaga för att höras på annat sätt.

Författaren är bror till Eugen Semitjov.

Häftad, 235 sid., Trevi 1974. Fint skick, endast 1 ex!

88 kr