Nielsen, Harald "Exotiska läkeväxter och trolldomsörter" INBUNDEN

Sedan urminnes tider har växter använts som medicin mot sjukdomar. Dessa ”naturens hjälpmedel’’ har fyllt en viktig funktion i alla kulturer och kommit att omges med många legender och myter. Läkeörterna utgör ett kulturellt band mellan forntid och nutid och är ännu i våra dagar av stor betydelse i människans ständiga kamp mot sjukdomarna.

Kamfer, myrra, rabarberrot, drakblod, johannesört – det är några av de ca 100 läkeväxter från skilda delar av världen (Asien, Afrika, Amerika, Sydeuropa) som den danske apotekaren Harald Nielsen beskriver i denna bok. Han redogör för deras utseende, växtplatser och beredning. Han berättar om deras inflytande på läkekonst och folktro inom olika kulturer. Och han tar också upp hur läkeväxterna kommer till användning inom dagens moderna läkemedelsindustri.

Ett rikt illustrationsmaterial beledsagar denna breda exposé över läkeväxternas kulturhistoria, som översatts och bearbetats av apotekare Gunnar Göthberg.

Inbunden, 296 sidor, Forum 1984. Fint skick.

98 kr