Heino, Raimo, " Nya Naturläkarboken" INBUNDEN

Naturläkekonsten erbjuder ett alternativ till den skolmedicinska behandlingen - ett alternativ som väcker allt större intresse år från år. Denna läkekonst bygger på erfarenheter samlade under årtusenden, och den moderna medicinska forskningen har på många områden bekräftat riktigheten av naturläke konstens praktiska tillämpningar. Nya Naturläkarboken redogör för hur sjukdomar och andra besvär uppkommer och utvecklas ( t ex hjärtkärlsjukdomar, led- och muskelvärk, astma och allergi, klimakteriebesvär) samt hur de kan förebyggas och behandlas. Naturläkekonstens diagnostiska hjälpmedel (t ex ögon- och reflexzonsdiagnostik) och de olika behandlingsmetoderna, (homeopati, akupunktur, örtmedicin, vattenterapi, inpackningar, inhalationer och fasta) beskrivs ingående. Nya naturläkarboken består av fyra huvuddelar: * Naturläkekonstens teoretiska grunder * Några diagnostiska metoder * Några klassiska behandlingsmetoder *Sjukdomar och besvär

Inbunden/kartonnage, 336 sidor, Rabén Prisma 1998. Fint skick.

88 kr