Bruhn, Jan G & Eneroth, Peter "Naturläkemedelsboken - En naturlig del av egenvården" INBUNDEN

Boken inleds med en beskrivning av vad som menas med naturläkemedel och vilka lagar som reglerar handel med sådana produkter. Därefter följer några intervjuer med företrädare för apoteksbolaget och hälsokostbranschen och med några läkare som använder naturläkemedel som ett inslag i en för övrigt vetenskapligt förankrad verksamhet. Slutligen kommer en beskrivning av sex naturläkemedel, gingko, johannesört, ginseng, vitlök, valeriana och röd solhatt.

Författarna deklarerar i förordet att läkarkåren måste skaffa sig en mer nyanserad syn på naturläkemedel, annars riskerar man att stöta bort patienter och förhindra en meningsfylld diskussion.

Inbunden med laminerat pappband, 232 sidor, Boehringer Ingelheim 2000. Mycket fint skick.

ENDAST ETT EX!

88 kr