Freedman, Rita "Du är bra som du är"

De flesta kvinnor är missnöjda med sitt utseende och sin vikt. Till och med de som omgivningen uppfattar som attraktiva. Freedman vill lära oss att strunta i alla yttre krav. När du tycker om dig själv, blir du gladare och säkrare, självförtroendet ökar och därmed blir du också mer attraktiv!!!´.
Ur innehållet: Självuppfattning och kroppsbild; Vikt och bantning; Motion; Kosmetika; Kosmetisk kirurgi; Sexualitet.

Häftad. 306 s. FORUM 1990. Mycket bra ex. Omslaget med ett knappt synligt hörnveck.
ENDAST ETT EX!

68 kr