Chopra, Deepak "Hälsa och personlig verklighet" POCKET

Kan du ändra ditt sätt att se på verkligheten, uppfatta mer av den? Då kan du också påverka din hälsa. Du behöver inte sitta fast i invanda föreställningar.

Pocket, 291 sid, Norstedts 1996. Mindre synligt vikmärke på pärmen samt namnteckning på insidan, i övrigt fint antikv.

38 kr