Alver, Bente Gullveig och Klintberg, Bengt af, mfl "Botare : en bok om etnomedicin i Norden" HÄFTAD

Fyra nordiska folklivsforskare lägger fram var sitt porträtt av en botare i deras respektive hemland. Bengt af Klintberg från Sverige, Anna-Leena Siikala från Finland, Birgitte Rørbye från Danmark och Bente Gullveig Alver från Norge.

Häftad, 210 sidor, LTs förlag 1980. Fint skick, men en anteckning på pärmen.

78 kr