Zweigbergk, Charlotta von "Oböjligt - Kvinnor om reumatism" KARTONNAGE

Många människor har en bild och en uppfattning om en reumatiker, en bild som skiljer sig från verkligheten där en reumatiker ofta är en kvinna mitt i livet, aktiv i sitt jobb och med intressen och engagemang precis som alla andra. Det är den bilden Charlotta von Zweigbergk vill förmedla med sin bok Oböjligt som kom ut på Ekerlids förlag i september.

I boken intervjuar Charlotta kvinnor om hur de upplever och lever med sin reumatism.
Idén fanns länge hos Charlotta innan hon började skriva boken. En bidragande orsak var att hennes son har reumatism sedan 13 år tillbaka.

– Det finns så många negativa uppfattningar som inte stämmer med verkligheten när det gäller reumatism och det vill jag bidra till att ändra på, säger Charlotta.
En viktig sak att påvisa är att reumatism är något som kan drabba vem som helst och att det handlar om så mycket mer än värk och stela leder. Tröttheten är ofta tung att leva med och svår att beskriva och visa upp för andra.

– Det är svårt att tala om trötthet med andra. Trötthet är något som nästan alla anser sig leva med. Men att vara trött på grund av en reumatisk sjukdom är en annan sak, säger Charlotta.
Under sitt arbete med boken har Charlotta mött en rad kvinnor som var och en har sin egen historia att berätta. Men en sak har de gemensamt i Charlottas ögon.

– De är alla vardagshjältar. Så är det också med andra reumatiker jag mött – en positiv inställning till livet och till svårigheter. I stället för att gnälla och klaga ser reumatikern ofta möjligheter i problem. Jag har också mött människor som tror att reumatiker är människor som vill utnyttja förmåner i samhället, säger Charlotta.
Den föreställningen vill Charlotta ändra på. Likaså uppfattningen att om man har fått reumatism så är det kört. Finns ingenting att göra!

– Det är fel. De nya behandlingsmetoder och läkemedel som finns är så otroligt positiva för många som lever med reumatisk sjukdom. Det är viktigt att sprida kunskap om forskningens framsteg så att det i sin tur uppmuntrar fortsatt forskning och resurser, säger Charlotta.
Frågor som vård och behandling är en stor politisk fråga och Charlotta har därför träffat ledande kvinnliga politiker i personliga samtal. Men det handlar inte om att ställa dem mot väggen och att kräva ställningstaganden och svar. Charlottas avsikt har varit att samtala och tillföra kunskap.
För tvärtemot vad många tror är politiker också vanliga människor och också de angelägna om att få en mer rättvisande bild av verkligheten.

– Hur ska de annars kunna verka för att förbättra livet för reumatiker? avslutar Charlotta.
De patienter som medverkar i ”Oböjligt – kvinnor om reumatism” är: Carina Andrén, Lillemor Ghazarian, Christina Håkansson,
Anna Lindvall, Elisabeth Lindberg och Sholeh Maki.
Politikerna de samtalar med är Lena Adelsohn Liljeroth (m), Birgitta Rydberg (fp), Ingrid Bjurman (v) Maria Wetterstrand (mp), Hillevi Larsson (s) och Annika Qarlsson (c).

Kartonnage, 128 sidor, Ekerlids förlag 2006. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

68 kr