Waerland, Are, "I sjukdomarnas häxkittel" HÄFTAD

I sjukdomarnas häxkittel gavs först ut på engelska 1934 med titeln In the Cauldron of Disease. Det var den första "riktiga" hälsoboken och den lade grunden till den hälsorörelse som tog fart i Sverige under andra halvan av 1930-talet.

Boken är en blandning av en personlig skildring av hur författaren "återskapade" sin hälsa genom tvärvetenskapliga studier, egna livsföringsexperiment och sunt förnuft, och en historisk betraktelse från medeltiden och framåt, som ger svar på varför vi idag har den syn vi har på sjukdomar och hälsa. En stark kritik riktas också mot sjukvårdssystemet, som då liksom nu huvudsakligen går ut på att ta bort symptomen, istället för att, genom förebyggande arbete, ta bort orsakerna bakom. Boken innehåller också en hel del intressant statistik från det tidiga 1900-talet som belyser det då rådande hälsoläget.

Trots att det nu är 76 år sedan orginalversionen gavs ut är boken synnerligen aktuellt. Förkylningar, allehanda magbesvär och migrän är nu liksom då orsaken till många sjukdagar, och folksjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar, orsaken till stort lidande och för tidig död.

Bokens grundbudskap är att det är vår inre ohygien, till skillnad från medeltidens yttre ohygien, som är orsaken till de flesta av våra sjukdomar. Detta är en teori som till stor del har förkastats av den traditionella läkarvetenskapen, men som nu åter är högaktuell i och med den forskning som gjorts under 200-talet gällande probiotika - hälsosamma tarmbakterier.

Häftad, 355 sid., Reformförlaget 1969, 1979. Fint skick.

68 kr