Schei, Botten, Sundby (red.) "Kvinnomedicin" HÄFTAD

Författarna, ett 25-tal framstående kvinnliga norska medicinare, ger många exempel på att det är nödvändigt att ta hänsyn till könet i diagnostiska frågor, när det gäller behandlingsmetoder, när forskningsmetoder utvecklas och när sjukdomsmekanismer och sjukdomsorsaker skall fastställas.

Häftad, 394 sidor, Bonniers 1994, första upplagan. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

88 kr