Schei, Botten, Sundby (red.) "Kvinnomedicin" HÄFTAD

Författarna, ett 25-tal framstående kvinnliga norska medicinare, ger många exempel på att det är nödvändigt att ta hänsyn till könet i diagnostiska frågor, när det gäller behandlingsmetoder, när forskningsmetoder utvecklas och när sjukdomsmekanismer och sjukdomsorsaker skall fastställas.

Häftad, 394 sidor, Bonniers 1994, första upplagan. Fint skick.
ENDAST ETT EX!
88 kr

44 kr