Nordström, Gunni o Carl von Schéele, "Fältslaget om de elöverkänsliga" INBUNDEN

Forskarna utkämpar ett formligt fältsläg kring frågan om elöverkänslighet. Uttrycket "fältjägare" har myntats som skällsord för dem som tror på de allt fler drabbade. Bildskärmsarbete är oftast den utlösande faktorn, men elöverkänsliga finns också på verkstadsgolvet. Att inte tåla el är bara ett symptom i ett större sammanhang. Det vetenskapliga etablissemanget söker inte orsaken genom det tvärvetenskapliga grepp som förmodligen skulle visa att sanningen ligger framför ögonen på oss. Istället slösas miljoner på udda terapier, vilkas syfte är att trolla bort problemen och gömma undan de skadade.

I USA talar man om yuppiesjuka, multiple chemical sensitivity, kroniskt trötthetssyndrom och 20:e århundradets sjukdom. Ingen forskning finns ännu om samverkanseffekter mellan kemikalier, tungmetaller och elektromagnetiska fält.

I denna bok berättar författarna, båda journalister, om spelet bakom kulisserna. Boken ger också en översikt över de olika hypoteser som finns om andra hälsorisker, framför allt cancer, förknippade med elektriska och magnetiska fält.

Inbunden, 332 sidor, Tidens förlag 1995. Nyskick.

88 kr