Malm, Rolf "Smärtans förbannelse" HÄFTAD

Svenska smärtföreningens vitbok om den svenska smärtvården.

Häftad, 332 sidor, Svenska smärtföreningen 2005. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

88 kr