Hornibrook, F A "Magens tuktan - hur man besegrar fetma och förstoppning" HÄFTAD

"F.A. Hornibrook har med 'Magens tuktan' (The Culture of the Abdomen) kommit med något revolutionerande nytt på kroppskulturens och kroppsvårdens område. Efter en mer än 20-årig vistelse på öarna i Stilla Havet för att lösa gåtan, varför mag- och tarmsjukdomar samt kräfta äro okända bland vilda folk, har han velat finna förklaringen vara den, att infödingsdansens rörelseformer effektivt motverka uppkomsten av fetma och förstoppning. Han gjorde då experimentet med det som nu kallas Hornibrooks system - några få enkla rörelser, baserade på infödingsdanserna och som endast fodra några få minuter per dag. Englands förnämsta medicinska auktoriteter ha givit honom rätt i, att hans system är ett system för varje tänkande människa, som vill offra 7 fattiga minuter per dag för att se frisk ut, känna sig frisk och vara frisk. Att allmänheten i de anglosachsiska länderna delar den uppfattning, därom vittna de 8 upplagor, som det engelska originalet på några få år utkommit i".

Häftad, 90 sidor, illustrerad med foton, Natur och kultur 1934. Läst skick.

98 kr