Gawler, Ian "Du kan övervinna cancer" KARTONNAGE

Boken kan sammanfattas i två huvudpunkter. Den ena huvudpunkten fokuserar på kosten och handlar om att äta en mat som gynnar de friska cellerna och samtidigt svälter ut såväl mikroberna som cancercellerna. Här finns färdiga förslag på olika dieter och en utförlig beskrivning av hur man genomför ett avgiftande kaffelavemang. Den andra huvudpunkten är att rätt rikta de medvetna signalerna ut till de områden i kroppen som är drabbade. Att med positivt tänkande, meditation och olika former av psykiska övningar ställa in hela sitt jag på att besegra sin cancer.

Kartonnage, 277 sidor. Fint skick,

ENDAST TVÅ EX!

68 kr