"Fakta och röster om alternativ medicin" HÄFTAD

En delrapport från alternativmedicinkommittén. Vad är alternativ behandling? Metod och urval. Behandlingens omfattning. Livsmönster och alternativa metoder. Behandlingsformer. Upplevelser av hälsan. Långvarig sjukdom. Olika sjukdomar och besvär. Felaktig behandling. + mycket mer.

Häftad, 212 sidor, Allmänna förlaget 1987, Läst skick.

ENDAST ETT EX!

68 kr