Corneau, Guy, "Kroppen och själen i balans - om sjukdom, lidande och läkning" INBUNDEN

Av egen erfarenhet vet Guy Corneau att fysiska sjukdomssymptom ofta speglar psykiska problem. För några år sedan drabbades han av en allvarlig tjocktarmsinflammation som tvingade honom till självreflektion. Vad berättar sjukdomarna om våra liv? För Guy Corneau var det ingen slump att han fick en tarmsjukdom; tarmen hjälper till att smälta föda och på ett symboliskt/psykiskt plan kunde han se hur svårt han haft att smälta sina livserfarenheter (smälta – lämna bakom sig – gå vidare).

Vår tid är intensivt engagerad i psykosomatiken. Frågorna kring hur kropp och själ (soma och psyke) samspelar är högintressant för forskningen. I Kroppen och själen i balans redogör Guy Corneau för hur läkare, vetenskapsmän och psykologer ser på frågan om "den sanna läkningen", en läkning som inte enbart nöjer sig med att undanröja kroppens och själens symptom. En bärande tanke är att det finns en rad självreglerande funktioner i människan, dvs att läkningen i hög grad kan regleras av människan själv. Med detta synsätt blir det lika viktigt att studera den sjuka människans livshistoria som att fundera över vilka mediciner hon behöver.

Kroppen och själen i balans skiljer sig från många andra böcker på området genom en unik kombination av personligt tilltal och aktuella forskningsrön. Det är en rik bok om människans möjligheter att tillfriskna med fördjupad självinsikt.

Guy Corneau är jungiansk analytiker och en internationellt välrenommerad föredragshållare och författare. Han är bosatt i Montreal, Kanada. På svenska har han tidigare utgivit Frånvarande fäder, förlorade söner (CJP, 1995) och Kärlekskriget (Natur och Kultur, 2000).

Inbunden med skyddsomslag, 228 sidor,Natur och kultur 2001. Fint skick.

88 kr