Carlsson, Stefan, Eva Fernvall, Bodil Jönsson, "Hjälper medicinen?"

Tack vare utvecklingen inom läkemedelsområdet kan många i dag botas från sjukdomar som förr var dödliga, andra kan slippa en helt förlamande ångest och åter andra kan få ett liv utan smärta.
Läkemedel är en självklar del av livet och kommer att bli det än mer framöver. Men vi vill alla få ut så mycket gott som möjligt av dessa. Varje dag tar vi i Sverige cirka 12 miljoner dygnsdoser läkemedel, men bara varannan människa följer läkarens ordination. Resultatet blir både uteblivna effekter och onödiga biverkningar. Det skapar mycket lidande och kostar samtidigt orimligt mycket pengar. En möjlighet att komma åt detta är att patienten själv känner och får - ett större ansvar och att samspelet mellan ordinerande läkare och patient fungerar så bra att medicinen tas som avsett.
Medicinering kommer inte bara till sin rätt genom diagnos och ordination och behandling det krävs att man som patient också själv är med. Det är den människa som har inifrånperspektiv på sin sjukdom som kan uppfatta effekterna av medicinen och det är hon som vet vad hon vill uppnå. Det finns områden där patienten är expert, områden som kan vara väl så viktiga som de medicinskt objektiva och naturvetenskapligt mätbara.

Författarna riktar alltså inte uppmärksamheten på diagnoser och ordinationer utan på hur sjukdomen upplevs av den som drabbats och på användningen av mediciner och vad man som patient har för tro på den. Spelar det någon roll vilken mening man tillskriver medicinen? Vilka bieffekter är man beredd att acceptera om medicinen hjälper det mest primära? Kan man själv och de närmaste medverka till att den medicinska säkerheten ökar?

Stefan Carlsson har ägnat hela sitt liv åt hälso- och sjukvård. Han är VD på Apoteket AB.
Eva Fernvall kommer också från hälso- och sjukvårdssektorn och har i 12 år varit ordförande för Vårdförbundet. Också hon är nu verksam inom Apoteket AB.
Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik på Lunds tekniska högskola.

Inbunden/kartonnage, 140 sid., Brombergs 2005. Mycket fint skick/nyskick. ENDAST 1 EX!

98 kr