Ahlzén, Rolf, "Are Waerland - Vision och illusion" KARTONNAGE

Waerland är känd för den hälsofilosofi han beskrev i många skrifter.

Waerlands grundläggande principer var:

1. Vi har inte med sjukdomar att göra, utan med livsföringsfel. Avskaffa dessa och sjukdomarna försvinner av sig själva

2. Man botar aldrig en sjukdom, utan man botar en sjuk kropp

3. Man botar en sjuk kropp endast genom att man återställer dess ursprungliga livsföringsrytm

Waerland menade att många sjukdomar orsakades av brist på viktiga näringsämnen samt en förgiftning av kroppen genom olika slaggämnen och gifter som tillförts, men inte funnit vägen ut.

Bokens baksidestext:

Den moderna medicinen har firat många triumfer de senaste hundra åren. Alltmer

förfinade och tekniskt avancerade metoder för diagnos och behandling tas i bruk. Ändå tycks vården befinna sig i ett närmast permanent kristillstånd. Mer pengar, mer personal - så lyder, med få undantag, förslagen till lösning. Hälsorörelsens grundtanke är en annan: att människor själva i högre grad än som sker kan ta ansvar för sin hälsa. En av rörelsens förgrundsgestalter var Are Waerland - en motsägelsefull och fascinerande person, som i hög grad präglade framväxten av en medveten och aktiv hälsorörelse i Sverige. Boken handlar om Are Waerland, hans liv och idéer.

Kartonnage, 128 sid., illustrerad, Hälsokostrådets förlag 1988. Fint skick.

98 kr