Johansson, Katarina "Återupptäck kraften : en handbok om livet" KARTONNAGE

I Återupptäck kraften får vi ta del av en syntes av österländsk och västerländsk livssyn. Katarina Johansson belyser olika aspekter på livet och pendlar mellan det fysiska, mentala, känslomässiga, sociala och andliga planet. Boken går från den manifesterade formen till det formlösa, varandet eller det som är.

Många anser att mänskligheten står inför ett avgörande paradigmskifte och att vi befinner oss i en fas där högvibrerande kosmisk energi kommer in på jorden för att accelerera utvecklingen mot ett upplyst medvetande. Det innebär att de som väljer att fokusera på sin utveckling och släppa in ljuset i sitt liv har alla förutsättningar att få uppleva den sinnesfrid och enhet som vi alla i djupet av våra hjärtan söker och längtar efter.

Återupptäck kraften är en gedigen handbok på vägen mot självinsikt och upplysning. Katarina Johansson börjar med att öka förståelsen för vår egen unika personlighet enligt ayurveda, kunskapen eller sanningen om livet. Hon ger råd om livsstilen, både individuella och universella. Hon delar med sig av sitt eget nyfunna begrepp "mums" (mat, umgänge, motion och sömn) som är fyra viktiga hörnpelare för ett friskare, balanserat och utvecklande liv. Hon tar med läsaren djupare in i tankens skapande kraft och betydelsen av meditation och chakrabalansering. Hon beskriver också förändringsprocessen ur olika synvinklar. Cirkeln sluts med reflektioner över vår egen holistiska hälsa och vem vi innerst inne är.

Återupptäck kraften väcker insikt, förståelse, ansvarstagande, glädje, välbefinnande och sinnesro och med hjälp av praktiska redskap, exempel, övningar och handfast vägledning får vi inspiration, kraft och mod att skapa det liv, inifrån och ut, som vi verkligen vill leva.

Kartonnage, 296 sidor, energica förlag 2006. Fint skick.

68 kr