Chopra, Deepak "Livets sju andliga lagar för föräldrar : hur man förmedlar livskunskap så att ett barn förstår den" INBUNDEN

Att nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. I Livets sju andliga lagar får du tillgång till redskap som gör att du kan förändra ditt liv på ett livsbejakande sätt. Dessa principer som bygger på den vediska filosofin har Deepak Chopra vaskat fram ur sin egen visdoms källa.

Inbunden, 144 sidor, Prisma 1999. Fint skick, men med namnteckning.

78 kr