Chopra, Deepak, "Livets sju andliga lagar" ANTIKVARISK KARTONNAGE

Hur många är det inte som när de väl når till toppen av framgång inser att skilsmässoadvokaten är den person de känner bäst, inser att man inte alls är intresserad av golf och att man missat allt det roliga i livet. Men hårt slit och långa arbetsdagar behöver inte vara vägen mot framgång. I "Livets sju andliga lagar" har Chopra destillerat fram essensen av sin lära till sju enkla, men kraftfulla, principer som kan användas för att skapa framgång inom alla områden i livet. De bygger på den vediska filosofin, att naturens intelligens vida överstiger människans.

Detta är en bok som kommer att bli en kär vän hela livet, eftersom den innehåller det du behöver veta för att dina drömmar ska kunna förverkligas.

I Livets sju andliga lagar får du tillgång till redskap som gör att du kan förändra ditt liv till det bättre. Chopras nycklar till en lyckligare tillvaro bygger på den vediska filosofin och handlar bl a om att vara lyhörd för naturens egna lagar som styr hela skapelsen, lära sig förstå sitt innersta sanna väsen och därmed kunna njuta fullt av varje ögonblick.

Kartonnage, 95 sidor, energica 1999. Fint skick.

58 kr