Sök:

PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överenstämmelse
med vad som stadgas i Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lagrar således
inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registrering/order. Läs mer om lagarna på www.datainspektionen.se.

KÖP- OCH BETALNINGSVILLKOR

Tillämplighet

Dessa köp- och betalningsvilkor är tillämpliga såvida svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköpslagen samt Distansavtalslagen.

Kund har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. För att åberopa ångerrätten måste kunden hålla varan i väsentligt oförändrat skick enligt 2:a kap. 12§, DHL. Frakten betalas av kunden. När Parthenon AB återfått varan och konstaterat att den inte är skadad, återbetalar Parthenon det belopp kunden betalat. Vid eventuell återbetalning med utbetalningskort avdrages plusgirots kostnader för detsamma. Ingen avgift uttages vid insättning på konto.

BETALNINGSVILLKOR

FAKTURA

Vid fakturering får kunden hem varorna tillsammans med fakturan. Fakturabetalning är endast möjlig för företag. 29:- i administrationsavgift tillkommer. Kontakta info@parthenon.se för att betala med faktura.

KORT OCH INTERNETBANK

Betalning med kort eller internetbank på Parthenon sker vid beställningstillfället antingen direkt med VISA, MASTERCARD eller EUROCARD genom avtal med Textalk AB, eller genom Payson eller Paypal, som förmedlar betalning för sina partners Visa och Mastercard, samt Nordea, Handelsbanken, Föreningssparbanken och SEB´s internetbanker. Vi använder de säkraste systemen som finns att tillgå på marknaden. All data skickas krypterat. Kortnummer sparas inte i systemen och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering. Ingen information om dina kort eller konton lämnas till oss på Parthenon AB.

POSTFÖRSKOTT

På grund av många outhämtade postförskott har vi blivit tvungna att sluta med denna betalningsmetod. Har du en stor beställning eller företagsbeställning och önskar handla på postförskott, kontakta oss på info@parthenon.se.

FÖRSKOTTSBETALNING

Förskottsbetalning kan göras vid beställningstillfället till Plusgiro 1959-6, Parthenon AB. Beställningen skickas så snart betalningen registrerats. Kunden måste ange sitt namn och/eller ordernummer som referens. Om betalning inte kommit Parthenon tillhanda senast 2 veckor efter beställningstillfället makuleras beställningen.

FRAKT

Enhetsfrakt endast 58 kronor inom Sverige, hur mycket du än handlar. OBS, för leverans till utlandet gäller postens fraktavgifter.

Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan den går i retur till oss, så fakturerar vi dig ytterligare en enhetsfraktkostnad på 58 kr samt ytterligare 150 kr för vårt arbete med hantering av varorna och tillkommande fraktkostnader. Om den outlösta varan skickats som postpaket eller postförskott tillkommer även postens kostnader för att återsända varan till oss, som debiteras kunden. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för förseningar eller återsändelser som beror på postens eller övriga fraktföretags slarv.

LEVERANS

Om ingenting annat anges levereras alla beställningar till mottagarens serviceställe med postens ekonomibrev eller postpaket beroende på vikt och omfång. Pris enligt ovan. Hemleverans kan ordnas vid specialbeställning. Postens avgifter för hemleverans tillkommer.

Normalt sett skickar Parthenon kundens paket 5-7:e arbetsdagen efter beställningen. Parthenon meddelar kunden om varan av någon anledning skulle dröja längre.

Transportskadat gods

Om en försändelse skadats i transporten, oavsätt om skadan är väl synlig eller dold, bör detta omedelbart anmälas till speditören (vanligtvis Posten) eller till Parthenon. Detta för att vi snarast möjligt skall kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

KÖPVILLKOR

Försäljning sker inom Sverige och utomlands efter särskild överenskommelse.

Avbeställning/annulering av order kan ske kostnadsfritt för kund innan ordern skickats.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Parthenon per post: Box 3053
611 03 NYKÖPING, Tel:
0155-289760 (telefonsvarare, vänligen lämna meddelande) email: info@parthenon.se

REKLAMATION OCH RETURER

Kunden har 14 dagar öppet köp. Vid felaktig eller skadad vara (se villkor nedan under "Returer") återbetalar vi returfrakten. Om kunden ångrar sitt köp av annan anledning står kunden för returfrakten.

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det gäller även reklamation enligt kvalitetsgarantin (3 x 30 dagar från första dagen efter de första 14 dagarna). Vid reklamation måste kunden ta kontakt med Parthenon så att vi kan åtgärda felet.

Returer

Om varan levererats från Parthenon i specialkartong som skyddar varan skall varan även returneras i sådan kartong tillsammans med varans alla tillbehör. Defekta produkter som returneras till Parthenon bör behandlas som om de vore felfria. Vänligen tillse därför att varan förpackas väl och enligt våra rekommendationer så att varan ej skadas vid återsändandet. Vid minsta osäkerhet om hur varan bör förpackas - kontakta Parthenon! Kund ombesörjer leverans till Parthenon och vid giltigt returärende står Parthenon för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Dock har Parthenon rätt att reglera hur sådan ersättning skall ske. Utlägg för frakt betalas ut i efterhand. Giltigt postkvitto krävs. Om returärendet ej är giltigt och kund fått frakt betald debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en avgift om 200:- exkl moms (250:- inkl moms) för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur. Retur kan ske upp till 14 dagar efter bekräftelse på godkänd retur från Parthenon. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av Parthenon. Parthenon förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdiga i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara eller återbetala köpesumman.

Tvist

Vid eventuell tvist har Parthenon som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force majeure

Parthenon är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden.

ÖVRIGT

Samtliga priser är inkl. moms och gäller till nästa uppdatering av hemsidan.

Parthenon reserverar sig för pris- och momsändringar utom Parthenons kontroll och ev. tryckfel. Vi reseverar oss även för att produktbilder kan skilja sig något från varan i fråga om utseende och/eller färg.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Parthenon per post: Box 3053
611 03 NYKÖPING, Tel:
0155-289760 (telefonsvarare, vänligen lämna meddelande) email: info@parthenon.se.